CSR


ALLE HAR RET TIL ET SUNDT OG VÆRDIGT ARBEJDSLIV

Enhver virksomhed og organisation, der har respekt for sig selv, arbejder med CSR og FN’s Verdensmål.  Desværre ser vi stadig alt for mange eksempler på virksomheder, der tilsyneladende glemmer at skabe handlingsplaner for CSR og verdensmål i den interne daglig personaleledelsesspraksis. Det vil Vaern gerne bidrage til at lave om på.
I Danmark har alle ifølge lovgivningen ret til et sundt og værdigt arbejdsliv, og det er ledelsens ansvar, at det sikres.
Herunder er det pr. november 2018 blevet et krav, at virksomheder skal sikre, at arbejdet udføres uden risiko for helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger som fx mobning.
Læs mere hos Arbejdstilsynet her

Vaern hjælper din virksomhed med at omsætte verdensmål til konkrete handlingsplaner, hvor formålet er at skabe sundhed og trivsel  for dig og din virksomhed ved at arbejde med  CSR og verdensmål med udgangspunkt i intern virksomhedspraksis.

Vaern har fokus på 4 verdensmål:

3: Sundhed og trivsel

8: Anstændige jobs og
    økonomisk vækst

10: Mindre ulighed

16: Fred, retfærdighed og
     stærke institutioner