Om vaern

Vaern er skabt udfra et behov for en nytænkende og anderledes tilgang til håndtering af et stigende samfundsmæssigt problem, nemlig mobning og chikane på arbejdspladsen. 

Via viden, værktøjer og ligeværdige samtaler og hjælper Vaern dig, som bliver, eller har været udsat for mobning og chikane, godt videre. 

Vaern hjælper også virksomheder med at udvikle og implementere dialogværktøjer og handlingsplaner til at forebygge mobning på arbejdspladsen. 

Vaern har en forskningsbaseret tilgang til arbejdet. Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i nyeste viden om mobning og chikane, ligesom vi løbende inddrager empiri og  egne erfaringer fra arbejdet med udsatte i udviklingen af metoder til at håndtere mobning og chikane.

Vaern møder dig og din virksomhed i øjenhøjde og tager udgangspunkt i hvor du er, og hvor du ønsker at nå hen – med viden til værn og i retning mod trivsel og et bedre  arbejdsliv.

Bag Vaern står grundlægger og ejer Louise Krogh Lauritzen.
Louise er uddannet cand.comm. med bachelorgrad i psykologi fra RUC. Dertil er hun PRINCE2 uddannet projektleder og certificeret i Coaching i organisationer.

Louise har over 15 års erfaring med ledelse, projektledelse og kommunikation, primært  fra NGO og politisk styrede organisationer.  Hun har gennem de sidste 20 år arbejdet bredt med udsatteproblematikker på forskellige niveauer.  Endeligt har Louise indgående viden og personlig erfaring med mobning og chikane på arbejdspladsen.  

Læs mere i CV 

Har du brug for at vide mere om hvordan du håndterer mobning på arbejdspladsen kan du kontakte Vaern for en uforpligtende samtale.

Vaerns vision & mission

Vaerns vision er at bidrage til trivsel og bedre personaleledelse på arbejdspladser i Danmark. Dette med udgangspunkt i grundlæggende værdier som:

 TOLERANCE, RESPEKT, OMSORG, MOD, VILJE – OG VIDEN TIL VÆRN

Vaern tager afsæt i en mission der konkret har fokus på at forebygge mobning og chikane på arbejdspladsen. Det sker ved at give jer viden om mobning og chikane, herunder hjælpe jer til at forstå hvad mobning og chikane er, hvorfor det opstår, samt ved at give jer konkrete effektive værktøjer til identificere, forebygge og bekæmpe mobning og chikane og dermed bidrage til mindre sygefravær og bedre og sundere arbejdspladser i Danmark.

MOBNING & CHIKANE SKAL IKKE LÆNGERE VÆRE ET TABU
Som der er i dag er mobning og chikane på arbejdspladsen stadig et tabu. Det er det dels fordi mobning og chikane er en kompleks størrelse og fordi det ofte forbindes med skyld og skam. Men, mobning og chikane er ikke et individuelt proplem, det er et kulturelt og samfundsmæssigt problem. Derfor arbejder Vaern for at mobning og chikane kommer på dagsordenen  og altså noget ,som man man snakke om i alle virksomheder og organisationer.

Læs mere om hvorfor mobning og chikane er et tabu i artiklen her

Vaern tilbyder

  • 1:1 samtaler - nu også online
  • 1:1 Ledelsessparring - nu også online
  • WEBINARER
  • Workshops
  • Foredrag og gå-hjemmøder
  • Retreats

“Mobning og chikane er et symptom på, en usund virksomhedskultur. Derfor skal årsagen til mobning og chikane findes og løses i virksomheden, mens udsatte for mobning, skal have specialiseret støtte til at håndtere, hvad bliver, eller har været udsat for”

Louise Krogh Lauritzen, Vaern

Vaerns grundlæggende tilgang til mobning

For at bekæmpe og forebygge mobning og chikane er der først og fremmest behov for at den, eller de der udsættes for mobning, anerkendes og bliver taget alvorligt af ledelsen, tillidsmænd og HR. Herunder skal de udsatte have massiv støtte, så man forebygger langvarige skader for ofrene. 
Næste skridt er at tage fat om mobningen og årsagen til mobningen. Dette sker via viden, indsigt og konkrete værktøjer til bekæmpelse og forebygning. 

Som det er i dag bliver ofre for mobning sygemeldt, opsagt, eller også siger de op. Således sygeliggøres og udstødes offeret altså uden at blive anerkendt og  tilbudt målrettet hjælp til det de har været udsat for. Dette vil Vaern lave om på. 

Det er nemlig både en ikke anerkendende og ikke langsigtet løsning hverken medarbejder, eller virksomhed at medarbejdere op sygemeldes, opsiges, eller selv siger op. Tværtimod er det omkostningsfuldt for både medarbejdere og virksomhed.  

Efter oplevelser med mobning og chikane har både medarbejder og organisation behov for at komme videre.

Medarbejdere har brug for at forstå hvorfor og hvordan de er blevet udsat for dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvis de skal kunne forebygge at blive udsat for det igen. Ligeledes skal ledelse og kollegaer have forståelse for hvad mobning er for en størrelse og konsekvenserne af den, sådan at problemet kan løses i fællesskab.

Mobning og chikane er et tabu i organisationerne

Mobning og chikane et velkendt fænomen og der er heldigvis kommet mere fokus på det i de senere år, men stadig er mobning et tabu. Det er det bl.a. fordi det ofte er forbundet med skyld, skam samt stigmatisering, udelukkelse fra fælleskabet og/ eller frygt for det.

I Vaern tilbyder vi forløb for både dig, der er udsat, eller har været udsat for mobning og chikane på din arbejdsplads og for din virksomhed, så den kan bekæmpe og forebygge mobning og chikane fremadrettet.

Vaern sætter dig og din virksomhed i stand til at gennemskue helt nøjagtigt hvad det er, mobning er for en størrelse og hvorfor det skal tages alvorligt.

Vaern giver dig og virksomheder viden og værktøjer
Vaern giver dig og din virksomhed viden og værktøjer til at forstå hvad mobning er og hvordan man kan undgå det fremadrettet